top of page

Herman Van de Velde

Herman Van de Velde studeerde economie aan de KULeuven. Na zijn afstuderen werkte hij een tijd voor de UNO in de hoofdstad Conakry (Guinéé - West Afrika) om daarna in het familiebedrijf te stappen. Professioneel was één van zijn drijfveren als bedrijfsleider: het mooie bedrijf dat hij van zijn ouders en grootouders had gekregen,  via de eigen ontwikkeling als professional en persoonlijkheid, mooier door te geven aan de volgende generatie.

Samen met zijn broer en neef bouwde hij het gedurende 25 jaar verder uit tot het succesvolle bedrijf dat we nu kennen. Negen jaar terug besliste hij om zijn operationele activiteit af te sluiten om zich ten volle te kunnen inzetten voor familie, sport en sociaal engagement. Samen met zijn echtgenote, Bernadette Moortgat, is de heer Van De Velde fier op zijn 4 dochters en 7 kleinkinderen. Hij geeft aan: “Ik ben sterk gedreven om mijzelf te ontwikkelen maar ook om kansen te geven aan andere mensen. uiteraard in de bedrijfsomgeving maar tegelijkertijd ook in de diverse lokale sociale projecten waarin ik mij engageer. Daarnaast ben ik ook voogd van 2 niet-begeleide minderjarige Afghaanse jongens. Mijn levensmotto heb ik meegekregen van de Jezuïeten. “Aien aristeuein” Dit betekent altijd het beste van jezelf geven. Dat is wat de mensen in villa Rozerood elke dag weer doen, daardoor wilde ik mij voor hen inzetten.”

Op de vraag ‘Wat trekt je in de missie/visie van Villa Rozerood speciaal aan, waarin herken je connectie met je persoonlijke drijfveren?’ volgt een heel eenvoudig maar doorleefd antwoord: “Ik besef heel goed dat ik een bevoorrecht persoon ben en ontzettend veel gekregen heb in het leven (warme opvoeding, materiële welvaart, ontwikkelingskansen…). Niet iedereen heeft evenveel geluk of heeft dezelfde kansen gekregen. Uit dankbaarheid wil ik graag iets teruggeven aan de maatschappij.”

Wij wilden ook graag weten hoe de heer Van De Velde zelf zijn ambassadeurschap ziet in te vullen. Vanuit een heel realistische benadering van zijn engagement antwoordt hij: “Mijn rol blijft bescheiden maar ik wil graag meedenken om Villa Rozerood financieel leefbaar te houden. Ik wil in mijn netwerk ook het project kenbaar te maken en ijveren om financiële middelen los te weken. Tot slot stel ik mijn bedrijfservaring ter beschikking om Villa Rozerood nog professioneler te leiden en te organiseren.”

Tenslotte wilde Herman Van De Velde ons nog dit meegeven: “Via sociale projecten kom ik in contact met mensen die in moeilijke omstandigheden moeten leven. Telkens ben ik verrast door de veerkracht die deze mensen kunnen opbrengen. Deze voorbeelden geven mijzelf enorm veel energie. En als ik een klein steentje kan bijdragen om hun situatie te verbeteren, dan geeft mij dat echte levensvreugde.”

bottom of page